Dansk Adel

Altena
Adelig
Uradel fra Holsten. Navnet antagligen fra gaarden Altena ved Oevelgønne. Var ved 1390 bosat i Fyn hvor vaabnet siden føres af slægten Norby.