Dansk Adel

Aal
Adelig
Adelsbref 3.6.1459. for Torbern Jepsen Aal, Borgermester i Ribe. Afkomme udkjent